Fundacja „Nasze Zdrowie” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej fundacja-nasze-zdrowie.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022-03-01.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe można znaleźć na stronie fundacja-nasze-zdrowie.pl/kontakt/.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej. 
 • Linki do dokumentów dostępnych od pobrania nie posiadają informacji o rozmiarze pliku. Nie posiadamy na stronie dostępnych do pobrania plików, które osiągałyby duże rozmiary. W większości są to dokumenty tekstowe o niewielkich rozmiarach, w bardzo niewielkim lub żadnym stopniu obciążające łącze internetowe.


Od dnia 10.05.2024 zapewniamy dostęp do tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online poprzez połączenie z usługą Tłumacz Migam. Link do połączenia znajduje się na stronie internetowej. Można również poprosić personel rejestracji ogólnej o połączenie z tłumaczem za pomocą smartfona. Usługa działa od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przychodni.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023-10-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-05-21.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Grzegorza Bartkowiaka, mailowo – grzegorzbartkowiak@fundacja-nasze-zdrowie.pl  lub telefonicznie – 95 721 00 41.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do dyrektora Specjalistycznego Zakładu Medycznego Fundacji Nasze Zdrowie NZOZ . Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Fundacja „Nasze Zdrowie” Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji Nasze Zdrowie NZOZ ul. Walczaka 23E, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 1. Do budynku prowadzą 3 wejścia – główne na ścianie frontowej budynku od strony ulicy Walczaka, boczne na końcu wschodniego skrzydła budynku, oraz tylne od strony parkingu. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków.
 2. Rejestracja znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.
 3. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze oraz pomieszczenia. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą podjazdów. Dostęp do pomieszczeń na piętrze umożliwia winda.
 4. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się obydwóch kondygnacjach
 5. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, znajdujące się naprzeciwko wejścia głównego.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W rejestracji ogólnej istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej.