Specjalistyczny Zakład Medyczny
Fundacji „Nasze Zdrowie” NZOZ

Ul. Walczaka 23 E
66 – 400 Gorzów Wlkp.
https://fundacja-nasze-zdrowie.pl

NIP: 599–011–02–84
REGON: 210045052-00028
KRS: 0000048888

Wpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego, nr księgi rejestrowej 000000004044-W-08

L.p.DziałNr TelefonuE-mail
1 REJESTRACJA OGÓLNA
 – Lekarze POZ
 Poradnie:
 – laryngologiczna
 – dermatologiczo-wenerologiczna
 – okulistyczna
 – neurologiczna
 95 721 01 16 Rejestracja do lekarzy
 WYŁĄCZNIE telefonicznie lub osobiście
 2 INFORMACJA MEDYCZNA 95 721 00 05 
 3 Rejestracja ginekologiczna 95 721 00 18 polozne-poz@fundacja-nasze-zdrowie.pl
 4 Rejestracja otolaryngologiczna 512 142 247 
 5 Rejestracja Centra Medyczne
 Towarzystwa Ubezpieczeniowe
 95 721 00 44
 510 186 605
 
 6 Poradnia Medycyny Pracy
 Statystyka medyczna
 95 721 00 21
 95 721 00 22
 medycyna_pracy@fundacja-nasze-zdrowie.pl
 7 Pracownia Diagnostyki RTG 95 721 00 36 rtg@fundacja-nasze-zdrowie.pl
 8 Fizjoterapia Lecznicza 95 721 00 34 rehabilitacja@fundacja-nasze-zdrowie.pl
 9 Pielęgniarki Środowiskowe 95 721 00 35 pielegniarki@fundacja-nasze-zdrowie.pl
 10 Gabinet zabiegowy 95 721 00 30 
 11 Przełożona pielęgniarek / gabinet szczepień 95 721 00 32 szczepienia@fundacja-nasze-zdrowie.pl
 12 Organizacja Usług Medycznych 95 721 00 44 uslugi_medyczne@fundacja-nasze-zdrowie.pl
 13 ADMINISTRACJA  
 14 Dyrektor 95 721 00 49 jan.jarosz@fundacja-nasze-zdrowie.pl
 15 Zastępca Dyrektora
 ds. Administracyjnych-Ekonomicznych
 95 721 00 48 sylwiakurczewska@fundacja-nasze-zdrowie.pl
 16 Sekretariat 95 721 00 50 sekretariat@fundacja-nasze-zdrowie.pl
 17 Księgowość 95 721 01 18 ksiegowosc@fundacja-nasze-zdrowie.pl
 18 DZIAŁ ZAOPATRZENIA  
 19 Zaopatrzenie 95 721 00 45 ewa.adamczak@fundacja-nasze-zdrowie.pl
 20 DZIAŁ BHP  
 21 BHP 95 721 00 45 bhp@fundacja-nasze-zdrowie.pl