ZLECENIE NA WYSTAWIENIE RECEPTY
DOTYCZĄCEJ LEKÓW ORDYNOWANYCH W SPOSÓB CIĄGŁY

Szanowni Pacjenci !!!
KOD DO E-RECEPTY LUB E-SKIEROWANIA
MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TELEFONU:
512 694 964 lub 95 721 01 16
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00
w przeciągu od 3 – do 7 dni od zlecenia.

Warunkiem realizacji złożonego zapotrzebowania jest wcześniejsza ordynacja tych leków dla pacjentów z chorobami przewlekłymi, udokumentowana pisemnymi zaleceniami specjalistów lub zaleceniem lekarza rodzinnego. Jeżeli pacjent przebywa w szpitalu lub innej placówce leczenia całodobowego, nie należy wystawiać zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, gdyż jest to obowiązkiem szpitala. W czasie pobytu w szpitalu lekarz POZ lub specjalista może wystawić receptę na leki „stale podawane”.