Przychodnia zlokalizowana jest w budynku byłej Przychodni Stilonowej. Gospodarzami i organizatorami opieki zdrowotnej są pracownicy zatrudniani przez wydzieloną strukturę medyczną jako Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji „Nasze Zdrowie”.

Prowadzimy działalność medyczną w oparciu o kontrakty z NFZ dotyczące opieki zdrowotnej leczniczej i kontrakty na działalność profilaktyczną w medycynie pracy z wieloma zakładami pracy. W zakresie obu działalności Przychodnia jest dobrze zorganizowaną bazą dla ogólnodostępnych świadczeń zdrowotnych leczniczych, rehabilitacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.06.2023 zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ”, realizowanego w ramach Umowy nr UM.POZ2.U-10549.2022-00/4498/2023/208, zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia w dniu 24.03.2023.

więcej