Przychodnia zlokalizowana jest w budynku byłej Przychodni Stilonowej. Gospodarzami i organizatorami opieki zdrowotnej są pracownicy zatrudniani przez wydzieloną strukturę medyczną jako Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji „Nasze Zdrowie”.

Prowadzimy działalność medyczną w oparciu o kontrakty z NFZ dotyczące opieki zdrowotnej leczniczej i kontrakty na działalność profilaktyczną w medycynie pracy z wieloma zakładami pracy. W zakresie obu działalności Przychodnia jest dobrze zorganizowaną bazą dla ogólnodostępnych świadczeń zdrowotnych leczniczych, rehabilitacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

Profilaktyka chorób układu krążenia (ChUK)

Program kierowany jest do osób, które: w tym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 lat u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK także u innych świadczeniodawców

więcej

Nowy lekarz POZ – pediatra

Z dniem 1.02.2023 witamy w naszej Przychodni dr Małgorzatę Dzięgielewską - lekarza specjalistę pediatrii. Dr Dzięgielewska przyjmuje w gabinecie POZ od poniedziałku do piątku

więcej