Przychodnia zlokalizowana jest w budynku byłej Przychodni Stilonowej. Gospodarzami i organizatorami opieki zdrowotnej są pracownicy zatrudniani przez wydzieloną strukturę medyczną jako Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji „Nasze Zdrowie”.

Prowadzimy działalność medyczną w oparciu o kontrakty z NFZ dotyczące opieki zdrowotnej leczniczej i kontrakty na działalność profilaktyczną w medycynie pracy z wieloma zakładami pracy. W zakresie obu działalności Przychodnia jest dobrze zorganizowaną bazą dla ogólnodostępnych świadczeń zdrowotnych leczniczych, rehabilitacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.06.2023 zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ”, realizowanego w ramach Umowy nr UM.POZ2.U-10549.2022-00/4498/2023/208, zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia w dniu 24.03.2023.

więcej

Zapraszamy do składania ofert

Fundacja "Nasze Zdrowie" pragnie zaprosić do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ”, realizowanego w ramach Umowy nr UM.POZ2.U-10549.2022-00/4498/2023/208, zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia w dniu 24.03.2023.

więcej

Profilaktyka chorób układu krążenia (ChUK)

Program kierowany jest do osób, które: w tym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 lat u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK także u innych świadczeniodawców

więcej