Przychodnia zlokalizowana jest w budynku byłej Przychodni Stilonowej. Gospodarzami i organizatorami opieki zdrowotnej są pracownicy zatrudniani przez wydzieloną strukturę medyczną jako Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji „Nasze Zdrowie”.

Prowadzimy działalność medyczną w oparciu o kontrakty z NFZ dotyczące opieki zdrowotnej leczniczej i kontrakty na działalność profilaktyczną w medycynie pracy z wieloma zakładami pracy. W zakresie obu działalności Przychodnia jest dobrze zorganizowaną bazą dla ogólnodostępnych świadczeń zdrowotnych leczniczych, rehabilitacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

Tłumacz zdalny języka migowego

Z przyjemnością informujemy iż wychodząc naprzeciw potrzebom osób niesłyszących i niedosłyszących uruchomiliśmy usługę zdalnego tłumacza języka migowego.

więcej

Profilaktyka chorób układu krążenia (ChUK)

Program kierowany jest do osób, które: w tym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 lat u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK także u innych świadczeniodawców

więcej

Program profilaktyki raka szyjki macicy adresowany jest do kobiet w wieku 25-64 lat. które nie wykonały badania cytologicznego w ciągu ostatnich 3 lat. U kobiet obciążonych czynnikami ryzyka: zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immmunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka, badanie jest wykonywane co 12 miesięcy.

więcej