Gabinet 136,   I piętro,   Tel. 95 721 00 35

Świadczenia pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych udzielane są od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 18:00 w siedzibie Specjalistycznego Zakładu Medycznego Fundacji „Nasze Zdrowie” NZOZ oraz w domu pacjenta.

Przełożona pielęgniarek:
Marlena Białecka

Zastępca Przełożonej pielęgniarek:
Katarzyna Kozłowska

Pielęgniarki środowiskowo – rodzinne:
Anna Dubiel
Małgorzata Hetman
Aldona Hillenberg
Stanisława Krzyżostaniak
Agata Makowska-Boroń
Beata Lipowska