Klauzule informacyjne w Specjalistycznym Zakładzie Medycznym Fundacji „Nasze Zdrowie” NZOZ

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna dla pracowników

Klauzula informacyjna dla osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych


Ewentualne pytania prosimy kierować do Inspektora Danych Osobowych:

Agnieszka Wiśniewska
iod@fundacja-nasze-zdrowie.pl