Gab 102, I piętro, tel: 95 721 00 18

Świadczenia położnych udzielane są od poniedziałku do piątku od godziny 08:00 do 18:00 w gabinecie w siedzibie Specjalistycznego Zakładu Medycznego Fundacji „Nasze Zdrowie” NZOZ oraz w domach pacjentek.

Położne środowiskowo – rodzinne:
Ewa Galwas
Teresa Kostecka
Edyta Witkowska