W naszym budynku zlokalizowane są gabinety poniższych Poradni, nie wchodzących w skład struktury organizacyjnej Specjalistycznego Zakładu Medycznego Fundacji „Nasze Zdrowie”. Posiadają one własne rejestracje, dostępne pod odpowiednim numerem telefonu


NZOZ Gorzowskie Centrum Zabiegowo-Diagnostyczne

Poradnia Chirurgiczna
Poradnia Ortopedyczna
Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Gabinet nr 23, parter, nr tel.: 95 721 00 06


Poradnia Endokrynologiczna Spółka Partnerska
J. Kozieradzka, M. Jarząbkowska

Gabinet nr 47, parter, nr tel.: 668 812 807


Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
Gabinet Prywatny
Małgorzata Zielińska

Gabinet nr 40-41, parter, nr tel: 603 874 147


Specjalistyczny Zakład Leczniczy „Lecznica” Janusz Chojnicki

Poradnia Reumatologiczna – nr tel.: 501 589 689
Poradnia Sportowo-Lekarska – nr tel.: 501 138 118

Gabinet nr 37, parter


Gabinety Stomatologiczne

Róża Kaźmierczak – Gabinet nr 134, I piętro, nr tel.: 95 721 00 38
Wojciech Konarkowski – Gabinet nr 133, I piętro, nr tel.: 95 721 00 39
Izabela Mierzyńska – Gabinet nr 132, I piętro, nr tel.: 95 721 00 37