Komórką właściwą do rozpatrywania skarg i wniosków w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Zielonej Górze jest Dział Skarg, Wniosków i Monitorowania Usług.

Skargi można złożyć w jeden z poniższych sposobów:

  • pisemnie (za pośrednictwem poczty) na adres: ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra;
  • e-mailowo, pod adresem skargi@nfz-zielonagora.pl;
  • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP;
  • osobiście w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze (ul. Podgórna 9b)
  • skargi można składać w poniedziałki w godzinach 8:00-17:30, od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:30 (po pobraniu numerka w biletomacie).

Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze przyjmuje w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 68 3287700.

Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Płocka 11/13
01-231 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
fax: (22) 506 50 64

KSIĘGA SKARG I WNIOSKÓW ZNAJDUJE SIĘ W REJESTRACJI OGÓLNEJ

W sprawie skarg i zażaleń interesantów przyjmuje:
Dyrektor Specjalistycznego Zakładu Medycznego Fundacji „Nasze Zdrowie” NZOZ
gabinet nr 6
Poniedziałki 11:00 – 12:00
Środy 11:00 – 12:00