Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.06.2023 zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ”, realizowanego w ramach Umowy nr UM.POZ2.U-10549.2022-00/4498/2023/208, zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia w dniu 24.03.2023.

Szczegółowe informacje o wyniku postępowania można znaleźć w Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Serdecznie dziękujemy za złożone oferty